Möbler
www.mobel.se

Så många platser runt ett runt matbord

Ett runt matbord är inte lika lätt att föreställa sig hur många som får plats att sitta runt det. Det går med enkel matematik räkna ut antalet sittplatser. Det du behöver veta är det runda bordets diameter och hur mycket utrymme var och en som ska sitta runt bordet ska ha.70

70 cm är en standard som många inredare använder. Öka eller minska beroende på hur generöst du vill att det ska vara runt bordet.

Så räknar vi ut antalet sittplatser

Möbeltillverkare och återförsäljare brukar ange vilken diameter (D) ett runt bord har. Med hjälp av diametern kan vi räkna ut bordets omkrets (O) genom att använda den klassiska formeln med π (pi):

O = π × D

Omkretsen används sedan för att räkna ut antalet sittplatser. Den uträkningen görs genom att ta omkretsen (O) delat med utrymmet per sittplats (S) och sedan runda ner till närmaste heltal.

N = O / S

När du har beräknat vilken storlek du behöver kan du titta efter runda matbord med rätt diameter.